පාපන්දු ඉතිහාසය ගැන දැනගන්න වටින කරුණු ටිකක්

2018-07-16


කවුරුත් දන්න පාපන්දු ගැන නොදන්න තොරතුරු ටිකක්

වැඩිම පාපන්දු තරඟාවලි ගණනකට සහභාගී වී ඇති රට - ජර්මනිය


වැඩිම වාර ගණනක් පාපන්දු ලෝක ශුරතා දිනා ඇති රට - බ්‍රසීලය


වැඩිම ගෝල ගණනක් වාර්තා කර ඇති රට - බ්‍රසීලය


මුලින්ම ලෝක කුසලාන තරඟයක් පවත්වා තියෙන්නේ - 1930 දී


පළමු ලෝක කුසලාන තරඟාවලියේ ජයග්‍රහණය හිමි කරගෙන තියෙන්නේ - උරුගුවේ රාජ්‍යය


1942 ,1946 වසර වලදි ලෝක කුසලානය පවත්වලා නෑ - දෙවන ලෝක යුද්ධය නිසා


දැනට පවත්වා ඇති ලෝක කුසලාන තරඟ වලින් වැඩිම වියදමක් දරා ඇත්තේ - 2014 වසරේදීයි


ජයග්‍රාහකයින්ට හිමිවෙන කුසලාන කැරට් 18 රත්තරන් වලින් නිමවා ඇති අතර එය 36 cm උසකින් සහ  6.175kg බරකින් යුක්ත වෙනවා


මෙම නියම කුසලානය ජයග්‍රාහකයින්ට මීළඟ ලෝක කුසලානය වෙනකන් තියාගන්න පුළුවන් ඉන්පස්සේ ඔවුන්ට හිමිවෙන්නේ රත්තරන් ආලේපිත මිට සමාන කුසලානයක් විතරයි.


පාපන්දු තරඟාවලියේ සත්කාරකත්වය දරන රටට තරඟාවලිය සඳහා සහභාගී වෙන්න ඉබේම සුදුසුකම් ලබනවා.


පාපන්දු ලෝක කුසලාන තරඟාවලියේ අසාර්ථකම රට විදියට හඳුන්වන්නේ නෙදර්ලන්තයයි