ජනප්‍රිය ගායක දුෂාන් ජයතිලකගේ විවාහයේ චායාරූප


ජිප්සීස් සංගීත කණ්ඩායමේ සාමාජිකයෙකු වන ජනප්‍රිය ගායන ශිල්පී දුෂාන් ජයතිලකගේ විවාහය පසුගියදා පැවැත්වුනා. මේ ඔහුගේ සහ ඔහුගේ අතගත් සුන්දර මනාලිය දෙව්දුනි ගේ මංගල දිනයේ සුන්දර චායාරුපයි.