ලෝකයේ විශාලතම සත්වයාගේ අස්ථියක් හමුවෙයි

2019-07-29


   නිරිත දිග ප්‍රංශයේ සිදුකල කැණීමකින් ඩයිනොසරයෙකුගේ කලවා අස්ථියක් හමුවී තිබෙනවා. අතිශය ජනප්‍රියත්වයට පත්වුණ ඩයිනසෝර් චිත්‍රපට මාලාවේ නිතර දකින්න ලැබෙන දිගු බෙල්ලක් හා වලිගයක් තියෙන ශාක භක්ෂක දැවැන්ත ඩයිනොසරයෙකුට අයත් යැයි සැලකෙන මේ අස්ථිය මීටර් 2ක් ( 6.6 Ft) පමණ දිගකින් යුක්තයි. sauropods නමින් හඳුන්වන මෙම ඩයිනසෝර් විශේෂය එදා මෙදාතුර ලෝකයේ ජීවත්වුණා දැවැන්තම සත්ව විශේෂයක් ලෙසද සලකනු ලබනවා