ඉවතලන විද්‍යුත් උපකරණ වලින් හදන ඔලිම්පික් පදක්කම්

2019-04-01


  පරිසර දුෂණය සඳහා බලපාන ප්‍රධාන හේතුවක් බවට පත්වෙලා තියෙන්නේ අප විසින් පරිසරයට මුදා හරින අපද්‍රවයයි. ඒ නිසාම ලෝ පුරා ජනතාව  මේ අපද්‍රව්‍යය ප්‍රතිචක්‍රීකරණයට ලක් කොට එයින් උපරිම ප්‍රයෝජන ලබා ගත හැකි ව්‍යාපෘති ක්‍රියාවට නංවමින් තිබෙනවා. මේ අතර ඉදිරියේදී ටෝකියෝ හි පවත්වන Summer Olympic තරඟාවලියේ ජයග්‍රාහකයින්ට ලබා දීමට නියමිත පදක්කම් නිර්මාණය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය ඉදිරියෙන්ම පවතිනවා. ඔලිම්පික් සංවිධායක මණ්ඩලය විසින් කරන ලද ඉල්ලීමකට අනුව ටෝකියෝ නගර වැසියන් තමන් භාවිතා නොකරන විද්‍යුත් උපකරණ පරිත්‍යාග කොට තිබෙනවා. එම විද්‍යුත් උපකරණ භාවිතයෙන් ඔලිම්පික් පදක්කම් නිර්මාණයට අවශ්‍යව තිබු තඹ , රිදී , සහ රත්තරන් යන ලෝහ ප්‍රමාණයන්ගෙන් වැඩි ප්‍රතිශතයක් සපුරා ගැනීමට ඔවුන්ට හැකියාව ලැබී තිබෙනවා. මේ ව්‍යාපෘතියේ අවසන් දිනය විදියට ඔවුන් නම් කර තිබුනේ 2019 අවුරුද්දේ මාර්තු 31 වෙනිදායි.