ලෝකේ ලොකුම වට්ටක්කා ගෙඩිය තෝරපු ඇමරිකානුවෝ.

2018-08-22


ඇමරිකාවේ කැලිෆෝනියා වලදී අමුතු විදියේ තරඟයක් පවත්වලා තියෙනවා. මේ තරඟය තමයි ලොකුම වට්ටක්කා ගෙඩිය තේරීමේ තරඟය. මේ තරඟයට ඉදිරිපත් වුන වට්ටක්කා ගෙඩි අතරින් ජයග්‍රහණය හිමි වෙලා තියෙන්නේ රාත්තල් 1969 ක් බරක් තිබුණ වට්ටක්කා ගෙඩියක් මේ වට්ටක්කා ගෙඩියේ අයිතිකරුගේ නම Steve Delitas. ඉතින් මේ ජ්යග්රාහකයට ඇමරිකානු ඩොලර් 12 000 ක මුදලක් ත්‍යාගය විදියට ලැබිලා තියෙනවලු. ඒ වගේම මේ තරඟයේ දෙවෙනි ස්ථානය හිමි වෙච්ච වට්ටක්කා ගෙඩියේ බර රාත්තල් 1806 එකේ අයිතිකාරයට ඩොලර් 500 ක තෑග්ගක් ලැබිලා තියෙනවා. කොහොමද වැඩේ? බලන්නකෝ පහලින් මේ තරඟයේ පින්තූර