ලෝකය පුරා පිළිකා රෝගීන් ප්‍රමාණය ඉහළ ගිහින්

2018-11-02


   බිබිසි සිංහල පුවත් සේවය වාර්තා කරන දත්ත අනුව ලෝකය පුරා හඳුනාගත් පිළිකා රෝගීන් මිලියන 18.1 ඉන්නවා . ඒ අතරින් මිලියන 9.6 ක් මෙම අවුරුද්දේ මියයන්න ඉඩ ඇති බවයි කියවෙන්නේ. 

   2012 අවුරුද්දට සාපේක්ෂව මෙය සීග්‍ර වැඩිවීමක් විදියට දකින්න පුළුවන්. මෙයට හේතුව විදියට ලෝක ජනගහනයේ වර්ධනය වගේම වැඩිහිටි ප්‍රජාවගේ වර්ධනයත් දක්වන්න පුළුවන්. මේ දත්ත වල කියවෙන විදියට සෑම පිරිමි 5 දෙනෙකුගෙන් එක් අයෙකුට සහ සෑම කාන්තාවන් 6 දෙනෙකුගෙන් එක් අයෙකුට මෙම රෝගයට මුහුණ දීමේ අවධානමක් පවතිනවාලු.

   ඒ වගේම දුප්පත් රටවලට සාපේක්ෂව ධනවත් රටවලින් වැඩි පිළිකා රෝගීන් පිරිසක් වාර්තා වෙන බවයි දැනගන්න ලැබෙන්නේ. ඔවුන්ගේ ජිවන රටාව  නිසයි මේ තත්ත්වය ඇතිව තිබෙන්නේ.