ලොව වටිනාම චොක්ලට් එක "Glorious"

2018-07-11


චොක්ලට් කියන්නේ අපි ගොඩක් දෙනෙක් කන්න කැමති කෑමක්. ඔයා දන්නවද ලෝකේ වටිනාම චොක්ලට් එකේ වටිනාකම කීයද කියලා? ඒක ඩොලර් 9502 ක් වටිනවා. මේකේ නිර්මාණකරු මේක නම් කරලා තියෙන්නේ Glorious කියලා, මේ චොක්ලට් එක ආවරණය වෙලා තියෙන්නේ ආහාරයට ගන්න පුළුවන් රත්තරන් කුඩු වලින්. ඒ වගේම මේ chocolate එක රසවත් කරන්න Saffron , white truffle, vanilla පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේක ආවරණය කරන්න යොදාගන්න පියන තනිකරම නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ ක්‍රිස්ටල් වලින්. පෘතුගාලයේ පැවැත්වුන International Choclate Festival එකේදී Daniel Gomes කියන නිර්මාණකරුවා මෙය ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ.