මෙච්චර ලොකු බබල්ගම් බෝලයක් පුම්බන්න පුලුවන්ද?

2018-06-12


ඔයා දන්නවනේ විවිධ රටවල විවිධ පුද්ගලයෝ විවිධ දේවල් ඔස්සේ ගීනස් වාර්තා පිහිටුවනවා. chad Fell කියන්නේ ඇමරිකානු ජාතිකයෙක්. ඔහු තමන්ගේ නම ගිනස් වාර්තා පොතට ඇතුලත් කරගෙන තියෙන්නේ ලෝකේ ලොකුම බබල්ගම් බෝලේ පුම්බලා. මෙයා පුම්බපු බබල්ගම් බෝලේ විෂ්කම්භය සෙන්ටිමීටර් 50.8 ක්. ඔයාට හිතා ගන්නවත් පුලුවන්ද  මෙච්චර ලොකු බබල්ගම් බෝලයක් පුම්බන්න පුළුවන් කියලා. මෙයා මේ බබල්ගම් බොලේ පුම්බන්න බබල්ගම් 03 විනාඩි 10 තිස්සේ හපලා තියෙනවලු. කොහොම වුනත් මෙයා මේ වාර්තාව පිහිටුවලා තියෙන්නේ 2004 අවුරුද්දේ. ඒ කියන්නේ තාමත් කාටවත් මේ වාර්තාව බිඳින්න පුළුවන් වෙලා නෑ