මංගල දිනයේ වැසි නවත්තන්න විස්කි බෝතලයක් වළලන්න

2018-09-14


   ලංකාවේ විවාහ උත්සවයක් පවත්වනවා කියන්නේ සිරිත් විරිත් ගොඩක් නේ.  බටහිර රටවල් මේ තරම් සිරිත් විරිත් අනුගමනය කරන්නේ නැති වුනත් එයාලගෙත් හරි අපුරු සිරිත් විරිත් තියෙනවා. දකුණු දිග ඇමරිකාවේ විවාහයකදී අනුගමනය කරන හරි අපුරු සිරිතක් ගැන තමයි මේ ලියන්න යන්නේ.  මෙහිදී විවාහයට මාසෙකට කලින් විවාහ වෙන්න නියමිත යුවල තමන් පදිංචියට යන නිවසේ මිදුලේ වලක් හාරලා විස්කි බෝතලයක් වල දානවා. මේ විස්කි බෝතලයේ මුඩිය පොළොවට යටට හිටින විදියට මුනින් අතට තමයි විස්කි බෝතලේ වලලන්නේ.

   මංගල දිනයේදී වැස්සෙන් කරදර ඇති නොවෙන්න තමයි මේගොල්ලෝ මේ සිරිත ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. බලාපොරොත්තු වුන විදියට මංගල දිනයේදී වැස්සේ නැත්තන් මනාල යුවල මේ විස්කි බෝතලේ ගොඩ අරන් නෑදෑයින් එක්ක එකතු වෙලා පානය කරනවලු. බැරිවෙලාවත් මංගල දිනයේදී වැස්සොත් මනාලයාගේ ඥාතියෙක් මංගල දිනයෙන් පස්සේ වැසි නැති දවසක මේ විස්කි බෝතලේ ගොඩ අරන් බිඳලා දානවලු. කොහොමද එකෙත් හැටි.