මව්කිරි විකුණන මවක්

2018-06-20


දරුවෙක් ඉපදුන මුල් කාලයේ එම මවට මව්කිරි නිෂ්පාදනය වීම සාමාන්‍ය සිදුවීමක් .  ඒත් මේ කාන්තාවට නම් එය සාමාන්‍ය දෙයක් නෙමෙයි..මෙයාගේ නම එලිසබෙත් ඇන්ඩර්සන් සේරා . මේ කාන්තාව දෙදරු මවක් වයස අවුරුදු 29යි. දරු උපතක් සිදුකලාට පසුව සිදුවන හොර්මොන් වෙනස් වීමත් එක්ක සාමාන්‍යයෙන් දිනකට මිලි ලීටර් 30 ත් 900 ත් අතර ප්‍රමාණය මව්කිරි කාන්තාවන් තුල නිෂ්පාදනය වෙනවා. මෙය ලීටරයක් දක්වා වැඩි වෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි එය සිදුවන්නේ දරුවා කිරි උරාබොන වේගයත් සමඟයි. නිවුන් දරුවන් නම් කිරි නිෂ්පාදනය වන වේගය වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒත් එලිසබෙත් නම් ඊට වඩා හුඟක් වෙනස් ඇය දිනකට මව්කිරි ලීටර් 4 ක් පමණ නිෂ්පාදනය කරනවා. ඇයගේ දරුවා බොන්නේ මිලි ලීටර් 500 ටත් අඩු ප්‍රමාණයක් . ඉතින් ඇයට සිදුවුනා ඇය තුල උනන මේ වැඩි පුර කිරි දොවා විසිකරන්න. 

පස්සේ ඇය තේරුම් ගන්නවා. මේ ලෝකේ මව්කිරි අහිමිව වැඩෙන දරුවන් ඉන්න බව. ඇය මව්වරුන් නැති දරුවන්, සමලිංගික මාපියන්ගේ දරුවන්, පියයුරු පිළිකා නිසා පියයුරු ඉවත් කළ මව්වරුන්ගේ දරුවන් සහ විවිධ රෝග සඳහා සැර බවින් වැඩි ඖෂධ ලබා ගන්නා මව්වරුන්ගේ දරුවන් ආදීන් වෙනුවෙන් තම මව්කිරි පරිත්‍යාග කරන්න පෙලෙබෙනවා. ඒ දරුවන්ටත් කිරි බෙදා දීලා අවසානයේ ඉතිරිවෙන කිරි ටික ඇය විකුනනවා. ඒ මව්කිරි අවුන්සයක් ඩොලර් එකකට . ඒ ලැබෙන මුදල ය වියදම් කරන්නේ වේදනාවක් නොමැති මව්කිරි දොවන්න පුළුවන් උපකරණ මිලදී ගන්න බවයි ය පවසන්නේ.