වාර්තාවක් පිහිටවූ අරුම පුදුම ගෙතුම

2018-07-18


මේ ලෝකේ ඉන්නවා අරුම පුදුම මිනිස්සු එයාලා හිතන පතන විදිහ වෙනස්. ඒ වෙනස් සිතුවිලි හින්දම එයාලා හරි පුදුම විදිහේ වැඩ කරලා වාර්තා පිහිටුවනවා. බ්‍රිතාන්‍යයේ ඉන්නවා Edward Hannaford කියලා කෙනෙක්. මෙයා පුංචි කාලේ ඉඳලම මැහුම් ගෙතුම් වලට හරි කැමතියි. ඉතින් මැහුම් ගෙතුම් වලින් මොකක් හරි වාර්තාවක් තියන්න ඕනේ කියලා හිතලා ප්‍රංශ ගෙතුම කියන මැහුම 1989 අවුරුද්දේදී මෙයා පටන් අරන් තියෙනවා. කොහොම හරි කිලෝමීටර් 32 ක් දිගට ඒ කියන්නේ සැතපුම් 20ක් දිගට ප්‍රංශ ගෙතුම කරලා ලෝකේ දිගම ප්‍රංශ ගෙතුමට හිමි වාර්තාවට ඉස්සරහින් මෙයා එයාගේ නම ගිනස් පොතේ ලියාගෙන තියෙනවා.