හෂීම් අම්ලා ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් දිවියෙන් සමුගනියි

2019-08-09


   දකුණු අප්‍රිකානු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක හෂීම් අම්ලා ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් දිවියෙන් සමුගැනීම ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා.ඒ අනුව ඔහු ජාත්‍යන්තර ටෙස්ට්,එක්දින හා විස්සි විස්ස තරග වලින් වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි තමන් විශ්‍රාම ගන්නා බවයි ඔහු නිවේදනය කර තිබෙන්නේ.හෂීම් අම්ලා ටෙස්ට් තරග 124 කදී ලකුණු 9282 ක් සමගින් ශතක 28ක්  හා අර්ධ ශතක 41ක් ලබාගැනීමට සමත්ව තිබෙනවා.එක්දින තරග 181 ක්‍රීඩා කර ඇති ඔහු ලකුණු 8113ක් ලබා ගැනීමට සමත්ව  තිබෙනවා.එයට ශතක 27 ක්  හා අර්ධ ශතක 39ක් ඇතුලත්.ටෙස්ට් තරග 44කදී ලකුණු 1277ක් ලබාගෙන අත්තේ අර්ධ ශතක 08 ක් සමගින්.හෂීම් අම්ලා ටෙස්ට් ක්‍රිකට් පිටියේ ත්‍රිත්ව ශතකයක් ලබාගත් පළමු දකුණු අප්‍රිකානු පිතිකරුවාද වනවා.