ලොව පැරණිතම ක්‍රිකට් සමාජයේ සභාපති ධුරය සංගක්කාරට.

2019-10-02


   Marylebone Cricket Club එසේත් නැතිනම් MCC නමින් හැඳින්වෙන  ලෝකයේ පරණම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා  සමාජයේ සභාපති ධුරයට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ හිටපු නායක කුමාර් සංගක්කාර පත්ව තිබෙනවා. බ්‍රිතාන්‍යය ජාතිකයෙකු නොවෙන පුද්ගලයෙකු මෙම සමාජයේ සභාපති ධුරයට පත්ව තිබෙන්නේ ප්‍රථම වතාවට වීම මෙහි විශේෂත්වය වී තිබෙනවා. කෙසේවෙතත් ඔක්තෝම්බර් මස 01 වෙනිදා සිට ඉදිරි වසරක කාලය තුල සංගක්කාර මහතාට එම සභාපති ධුරය හිමි වෙනු ඇති.

   2011 වසරේදී කුමාර් සංගක්කාර විසින් පවත්වන ලද විශිෂ්ඨ කතාවක් හරහා ඔහු හා මෙම සමාජය සමඟ සමීප සම්බන්ධතාවක් ගොඩනැගී ඇති අතර ඒ හරහා 2012 වසරේදී මෙහි සාමාජිකත්වය හිමි කර ගැනීමට ඔහුට හැකියාව ලැබෙනවා.