වයසට යනකොට අත හරින්න වෙන විලාසිතා

2018-06-19


කාලය ගෙවී යාමත් එක්ක අපිට මුහුණ දෙන්න වෙන ලොකුම ගැටලුව තමයි වයසට යන එක. අපි කවුරුත් කැමති නෑනේ වයසට යන්න. ඉතින් ටිකක් මැදි වයසට එද්දී අපේ වයස හංගගන්න අපිට කරන්න පුළුවන් විලාසිතා ටිකක් ගැන තමයි මේ කියන්න යන්නේ.

තරුණ කාලේදී අපි ගොඩක් ආසයි තද පාට ඇදුම් අඳින්න හැබැයි ඉතින් මැදි වයසට එද්දී අපේ වයස අඩුවෙන් පේන්න නම් අපිට තෝරාගන්න වෙන්නේ ලා පාට ඇඳුම්. කළු පාට ඇඳුම් නම් අඳින්න යන්නම එපා. එතකොට ඔයාගේ හමේ තියෙන රැලි එහෙම වැඩිපුර පේන්න ගන්නවා.

ටිකක් වයසට යද්දී කර වැහෙන විලාසිතා තොරගන්නවට වඩා කර විවෘත්ත ඇඳුම් තෝරාගන්න එකෙන් ඔයාගේ වයස ටිකක් අඩුවෙන් පේන්න පටන් ගන්නවා.

ඒ වගේම තමයි මල් වැටුණු ඇඳුම් අඳිනවට වඩා වඩාත් සුදුසුම දේ වෙන්නේ තනි වර්ණයේ ඇඳුම් අඳින එකයි.

සායවල් අඳින්න කැමති කෙනෙක් නම් මැදි වයසට එද්දී දිග සායවල් අඳින්න යන්න එපා ඒ වගේම ඉතාමත් කොට සායවල් අඳින එකත් ඒ තරම් ගැලපෙන්නේ නෑ. ඒ වෙනුවට දණහිස් ලඟට දිග තියෙන සායවල් තෝරාගන්න.

ඇඟට ලොකු ඇඳුම් අඳින එක පහසුවක් වුනත් ටිකක් වයසට යද්දී ඇඟට ලොකු ඇඳුම් අඳින එකෙන් ඔයාගේ වයස වැඩිපුර පේන්න ගන්නවා.