අත්බෑගයේ තිබූ රන්මාලය වෙනත් කාන්තාවකගේ බඩු කුඩයකින් මතුවෙලා.

2018-06-12


තමන්ගේ දරුවාගේ කැඩුණු රන් මාලය හදාගන්න පැමිණි කාන්තාවක් කළුතර නගරයේ ඇවිද යමින් ඉද්දි  තමන් පසුපසින් පැමිණි තවත් කාන්තාවක් සහ ගැහැණු ළමයෙක් ගැන සැක හිතිලා තමන්ගේ බෑගය පරික්ෂා කර තිබෙනවා. මෙහිදී ඇය දැකලා තියෙන්නේ  තමන්ගේ බෑගය ඇතුලේ තිබුණු පර්ස් එක උඩට ඇවිත් ඇති බවයි. පර්ස් එක අතට අරන් එහි රන්මාලය තිබුන කොටස බලද්දී එහි රන්මාලය නැති බව දැනගත්ත මෙම කාන්තාව අර සැක සහිත කාන්තාව පසුපසින් ගිහින් තියෙනවා. සැක සහිත කාන්තාවගෙන් තාමගෙන් ගත් රන්මාලය ලබා දෙන මෙන් ඉලා සිටියත් ලබා නුදුන් නිසා ඇය මේ ගැන පැමිණිල්ලක් පොලිසියට ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා. කොහොම වුනත් පොලිසිය සැකකාර කාන්තාවගේ අතේ තිබුණු බදු කුඩය පාරික්ෂා කරද්දී එහි තිබුණු රන්මාලය හමුවෙලා තියෙනවා. කොහොමද වැඩේ?