දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ ගමන් ගත් ලොරියක් ගිනි අරන්

2018-06-08


දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ ගමන් ගත් රෙදි ප්‍රවාහනය කල ලොරියක පිටුපස ඇති වූ ගින්නකින් ප්‍රවාහනය කල සම්පුර්න රෙදි තොගයම පිලිස්සී ගොස් තිබෙනවා. කඩවත සිට මාතර දෙසට ගමන් ගත් ලොරියේ සිටි කිසිවෙකුටත් අනතුරින් කිසිම අනතුරක් සිදුව නෑ. 

කෙසේ වෙතත් ඇතිවූ ගින්න පොලීසිය මැදිහත් වීමෙන් නිවා දැමු බව දැනගන්නට ලැබුනා.