එංගලන්තය හා පැවැත්වෙන තරඟාවලියට සහභාගී වෙන ශ්‍රී ලංකා සංචිතය

2018-09-28


   එළබෙන ඔක්තෝම්බර් 05 වනදා ආරම්භ වෙන  එංගලන්ත ශ්‍රී ලංකා තරඟාවලියට සහභාගී වීමට නියමිත ශ්‍රී ලංකා සංචිතය මේ වනවිට නම් කර අවසන්.  ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් කණ්ඩායමට කැඳවා නැතිවීම මෙහි විශේෂත්වය වෙනවා. ඒ වගේම කුසල් මෙන්ඩිස් හටද මේ තරඟාවලිය තුල තමන්ගේ ස්ථානයඅහිමි වී තිබෙනවා දකින්න පුළුවන්.

   එංගලන්ත තරඟාවලියට සහභාගී වෙන ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම පහලින්