ලංකාවේ විශාලතම කොරල් පරයට යලි ජීවය ලැබෙයිද?

2020-01-06


   දැනට ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම කොරල් පරය ලෙස සැලකෙන කල්පිටිය කොරල් පරය සිය අවසන් හුස්ම හෙලමින් ඉන්නවා.  1998 මෙන්ම 2016 දී ඇතිවූ එල්නිනෝ තත්වයන් හේතුවෙන් වගේම මිනිස් ක්‍රියාකාරකම් හේතුවෙන් මෙම කොරල් පරයට දැඩි ලෙස හානි සිදුව තිබෙනවා. ඒ වගේම කලා ඔයෙන් වැටෙන රොන් මඩ මේ ප්‍රදේශය පුරා රැඳී තිබීම මෙම කොරල් පරය විනාශ වීමට බලපා තිබෙන බව දැනගන්නට ලැබෙනවා. වනජීවී සංරක්ෂණ  අභය භූමියක් ලෙසද ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති කල්පිටිය උච්චමුණේ මුහුදු තීරයේ පිහිටි කිලෝමීටර් 305 ක විහිදී ඇති මෙම කොරල් පරයෙහි කොරල් විශේෂ 122 ක් සහ මත්ස්‍ය විශේෂ 420 කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් හමුවී ඇති ඇති බව පැවසෙනවා. දැනට සියයට 98 ක් මිය ගොස් ඇති මෙම කොරල් පරය සුරැකීම සඳහා එකසත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහන විසින් ලබා දුන් මුල්‍ය දායකත්වය මත  මෙහි කෘතිමව කොරල් වගා කිරිම ආරම්භ කර ඇති බව පැවසෙනවා. මේ වැඩසටහන යටතේ මෙන්ම අනවශ්‍ය මිනිස් ක්‍රියාකාරකම් නවතා දැමීම තුලින් ද ශ්‍රී ලංකාවට ස්වභාවයෙන් උරුම වූ මෙම සම්පත නැවතත් ජිවය ලැබ සුරැකෙනවා දැකීම අපගේ බලාපොරොත්තුවයි

 

ඡයා රූප හා තොරතුරු  උපුටා ගැනීම - BBC sinhala පුවත් සේවයෙනි.