මෙතෙක් හමුවුන ලොකුම කංසා ගස් දෙක

2018-06-14


මෙච්චර කාලෙකට ලංකාවෙන් හමුවුන විශාලම සහ උසම කංසා ගස් දෙක සොයාගන්න දඹුල්ල මුලස්ඨාන පොලිසියට හැකියාව ලැබිලා. මේ ගස් දෙක අඩි 9 විතර උසකට වැඩිලා තිබුන මේ කංසා ගස් දෙක සොයාගෙන තිබුනේ මාතලේ ප්‍රදේශයේ සහල් මෝලක් පිටුපස වවා තිබියදීයි. 

පොලීසියට ලැබුන තොරතුරක් මත කරපු වැටලීමේදී තමයි මේ කංසා ගස් දෙක සොයාගෙන තියෙන්නේ. කොහොම වුනත් මේ සහල් මොලේ හිමි කරුවා මේ සම්බන්ධව අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.