නෙලුම් කුලුනෙන් වැටිලා තරුණයෙක් මිය ගිහින්

2018-06-08


ලංකාවේ වැඩි දෙනෙක් බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්නේ වෙනස්ම ඉදි කිරීමක් වෙන නෙලුම් කුලුනේ වැඩ ඉවර වෙනකන්. ඒත් කවුරුවත් නිස්තපු සිදුවීමක් අද නෙළුම් කුලුන පැත්තෙන් වාර්තා වුනා. චීන ජාතික කම්කරුවන් සමඟින් නෙලුම් කුලුනේ ඉදිකිරීම් වල නිරත වී සිටි තරුණයෙක්  අද දහවල් (2018.06.08) එහි 13 වෙනි මහලින් බිමට ඇද වැටී ජිවිතක්ෂයට පත් වෙලා තියෙනවා. 

මෙලෙස අවාසනාවන්ත විදියට ජිවිතක්ෂයට පත්වෙලා තියෙන්නේ යාපනය ප්‍රදේශයේ පදිංචි වයස අවුරුදු 19 ක තරුණයෙක්.