රාවණා 1 හි ඇත්තම අරමුණ මොකද්ද?

2019-08-12


   ශ්‍රී ලාංකික තරුණ ඉංජිනේරුවරුන් දෙදෙනෙකු විසින් නිර්මාණය කරන ලද රාවණා 1 චන්ද්‍රිකාව ඔබට මතක ඇති. ඒ චන්ද්‍රිකාව මඟින් ලබාගත් පළමු චායාරූප කිහිපය පසුගිය සෙනසුරාදා අන්තර්ජාලයට මුදාහැර තිබුනා.

   BBC සිංහල පුවත් සේවයට අදහස් දක්වමින් රාවණා 1 චන්ද්‍රිකාවේ සම නිර්මාතෘ දුලානි චාමිකා ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ චායාරුප ගැනීමට අමතරව පෘථිවියේ චුම්භක ක්ෂේත්‍රය අධ්‍යයනය කිරීම රාවණා 1 චන්ද්‍රිකාවේ අරමුණ බවය.

   ඝන සෙන්ටිමීටර් 1000 ක පමණ විශාලත්වයකින් යුතු මේ කුඩා චන්ද්‍රිකාවේ අවම ආයු කාලය අවුරුදු එකහමාරක් විය හැකි බවත් නමුත් අවුරුදු 5ක් දක්වා පැවතීමට ඉඩ ඇති බවත් කියවෙනවා. එම කාලය තුලදී පෘථිවියේ විවිධ ස්ථාන වල චායාරූප වගේම චුම්භක ක්ෂේත්‍රය පිලිබඳ තොරතුරු ද එක්රැස් කීරීම මෙමඟින් සිදුවනු ඇති.