සුපිරි 16 දෙනාගේ වටයෙන් නොවැක් ජොකොවිච් ඉවතට

2019-09-03


  ඇමරිකානු  විවෘත ටෙනිස් තරගාවලියේ සුපිරි 16 දෙනාගේ වටයෙන් නොවැක් ජොකොවිච් ඉවත් වී තිබෙනවා.ඒ  ඔහුගේ උරහිසේ අබාධයක් ඇතිවීම හේතුවෙන්.උරහිසේ ආබාධය නිසා තරගයේ තුන්වන වටයෙන් ජොකොවිච් ඉවත් වූ අතර අර්ධ අවසන් පූර්ව වටයට සුදුසුකම් ලබා ගැනීමට වව්රින්කාට අවස්ථාව හිමි වුනා.ජොකොවිච් පසුගිය වසරේ දී අමෙරිකා විවෘත ටෙනිස් ශූරතාව දිනා ගැනීමට සමත් වූ අතර ඔහු අවස්තා 3 කදී අමෙරිකා විවෘත ටෙනිස් ශූරතාව දිනාගෙන තිබීම විශේෂත්වයක්.