ඉබේටම වතුර පිරෙන වතුර බෝතලයක් මෙන්න

2018-09-13


   මේකේ නම Fontus. පරිසරයේ තියෙන ජල වාෂ්ප ඝනීභවනය කරලා වතුර බවට පත් කරගන්න මේ බෝතලේට පුළුවන්. මේ බෝතලෙත් එක්ක තියෙනවා Solar Pannel එකක්. ඒ හරහා නිපදවෙන විදුලි බලය USB Cable එකක් හරහා මේ බෝතලේ පියනට ලබා දුන්නම මේ බෝතලේ පියන සිසිල් වෙනවා. එතකොට අවට තියෙන ජල වාෂ්ප ඝනීභවනය වෙලා පියන තුලින් බෝතලේට එකතු වෙනවා.  ඒ වගේම මේකේ තියෙන Filter එක නිසා ජල වාෂ්ප වල තියෙන දුවිලි අංශුත් ඉවත්වෙනවා. මේ බෝතලේට පැයක් ඇතුලතදී වතුර 500 ml එකතු කරගන්න පුලුවන්කමත් තියෙනවලු. කොහොමද වැඩේ.