නව තාක්ෂණයත් එක්ක අලුත්වෙන ඔබ Smart Bulb ගැන දැනගන්න කැමතිද?

2018-07-17


අලුත් තාක්ෂණයත් එක්ක අලුත් වෙන්න නව පරපුරේ කෙල්ලෝ කොල්ලෝ ගොඩක් කැමතියි. මේ කාලේ වෙද්දී Smart Phone එකක් පාවිච්චි නොකරන ගෑණු ළමයෙක් පිරිමි ළමයෙක් හොයාගන්න නැති තරම්. කාලෙත් එක්ක දියුණුවෙන තාක්ෂණයත් එක්ක අපේ ගෙවල් දොරවල් වල පාවිච්චියටත් විවිධ Smart උපාංග හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. ඒ අතරින් මට හිතුනා අද ඔයාට කියන්න ඕනේ කියලා Smart Bulb ගැන. බල්බයක් කියන්නේ අපිට ආලෝකය ලබා දෙන උපාංගයක් අපි සාමාන්‍යයෙන් සුත්‍රිකා බල්බ LED බල්බ CFl බල්බ ගැන අහලා තිබුණට Smart බල්බ ගැන අහලා තිබුනේ නෑනේ.

මොනවද මේ Smart බල්බ වලින් කරන්න පුළුවන් දේවල්? අපිට මේ බල්බ වල එළිය අපේ Smart Phone එකෙන් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඒකම බල්බ් එකෙන් වුනත් වර්ණ කිහිපයක ආලෝකය ලබා ගන්න පුළුවන්. Sensor එකක් හරහා අපි කාමරේට ඇතුළු වෙනකොටම දැල්වෙන විදියට සකස් කරන්න පුළුවන්. අපි ගෙදර නැති වෙලාවක වුනත් phone එකෙන් බල්බය දල්වන්න පුළුවන් වගේ වාසි රැසක් අපිට මේ Smart Bulb හරහා උදාකරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා.