ප්ලාස්ටික් ඉක්මනින් දිරාපත් කල හැකි බැක්ටීරියාවක් හොයාගෙන

2018-07-04


අපේ එදිනෙදා කටයුතු පහසුවෙන් කරගන්න අපි විවිධ ප්ලාස්ටික් උපකරණ පාවිච්චි කරනවා. නමුත් අපි දන්නවා මේ ප්ලාස්ටික් දිරාපත් වෙන්න සෑහෙන කාලයක් ගතවෙන නිසා ස්වාභාවික පරිසර පද්ධතියට ප්ලාස්ටික් භාවිතය ලොකු බාධාවක් වෙන බව. මේ ප්ලාස්ටික් ආහාරයට ගන්නා බැක්ටීරියාවක අඩංගු වෙන එන්සයිමයක් තව දුරටත් දියුණු කරලා ප්ලාස්ටික් දිරාපත් කිරීමේ ක්‍රියාවලියකට යොමු කරන්න විද්‍යාඥයින් පිරිසක් මේ දවස් වල කටයුතු කරමින් ඉන්නවා.

ප්ලාස්ටික් බෝතල් හදන්න හුඟක් වෙලාවට පාවිච්චි කරන්නේ PET කියලා හඳුන්වන ප්ලාස්ටික් විශේෂය.මේ ප්ලාස්ටික් වර්ගය හරිම ඝනකම් ප්ලාස්ටික් විශේෂයක් ඒ නිසාම මේවා දිරාපත් වෙන්න ගොඩක් කල් ගතවෙනවා. මේ නිසාම විද්‍යාඥයින් වැඩි දියුණු කරන එන්සයිමය PETace නමින් හඳුන්වනවා. කොහොම වුනත් එනසයිමය ක්‍රියාත්මක වෙලා දවස් කීපයක් ඇතුලත ප්ලාස්ටික් දිරාපත් වෙන්න පටන් ගන්නවා කියලයි මේ ගැන පරීක්ෂණ කරන විද්‍යාඥයින් කියන්නේ.