පළමු සතියෙන්ම Download මිලියන 100 ඉක්මවූ mobile Game එක.

2019-10-10


   පසුගිය ඔක්තෝම්බර් 01 වෙනිදා iOS සහ Android පරිශීලකයින්ට නිල වශයෙන් නිකුත් කරන ලද Call of Duty Mobile Game එක මුල්ම සතිය තුලදීම Download මිලියන 100 ඉක්මවමින් වාර්තා අලුත් කර තිබෙනවා. ලොවපුරා සැමදෙනා අතර කතාබහට ලක්වුණු PUBG Mobile Game එක  නිකුත් කර පළමු සතිය ඇතුලත  Download  කිරීමේ වාර ගණන මිලියන 28 ක් බව sensor tower වෙබ් අඩවිය වාර්තා කර තිබුණා.

   ඒ වගේම මෙම Call of Duty Mobile Game එක තැබූ මෙම වාර්තා අතරට චීනය අයත් නොවීමද විශේෂ කාරණයක්. මෙයට හේතුවී ඇත්තේ මෙම Game එක තවමත් චීනයට නිකුත් කරන්නට මෙම game එකෙහි නිර්මාණකරුවන් කටයුතු කර නොතිබීමයි.