රියදුරන් නොමැතිව ධාවනය කල හැකි රථයක් 2022 දී

2018-06-08


ස්විස්ටර්ලන්තයේ පැවැත්වූ ජීනීවා මෝටර් රථ ප්‍රදර්ශනයේ දී Renault සමාගම රියදුරෙකු නොමැතිව ධාවනය කළ නොහැකි මොටර් රථයක් හඳුන්වා දී තිබෙනවා.මෙහි පාලනය ජංගම දුරකථනය මඟින් සිදු කළ හැකි අතර එහි ඇති App එකක් මඟින් වාහනය නැවැත්විය යුතු ස්ථානය තීරණය කළ හැකි වෙනවා.ආකර්ෂණීය පෙනුමකින් නිර්මාණය වෙලා තියෙන මේ රථය 2022 දී වෙළඳ පොළ වෙත නිකුත් කිරීමට නියමිත බවයි දැනගන්න ලැබෙන්නේ.