වැඩිම චන්ද්‍රයින් හිමි ග්‍රහලෝකය බවට සෙනසුරු පත්වෙයි.

2019-10-31


   ඇමරිකානු විද්‍යාඥයින් කණ්ඩායමක් සෙනසුරු ග්‍රහයා වටා කක්ෂගත වූ තවත් චන්ද්‍රයින් 20 ක් සොයා ගැනීමට සමත්ව තිබෙනවා. ඒ අනුව සෙනසුරු ග්‍රහයාට අයත් යැයි මෙතෙක් සොයාගෙන ඇති චන්ද්‍රයින් සංඛ්‍යාව 82 ක් බවට පත්ව තිබෙනවා. මීට පෙර වැඩිම චන්ද්‍රයින් සංඛ්‍යාවක් අයත් යැයි සලකපු  බ්‍රහස්පති ග්‍රහයාගේ චන්ද්‍රයින් සංඛ්‍යාව 79 ක්. මෙම චන්ද්‍රයින් හඳුනාගෙන ඇත්තේ හවායි හි මෞන කියාහි පිහිටි සුබාරු දුරේක්ෂය භාවිතයෙන් බවයි කියවෙන්නේ. මෙලෙස හඳුනාගත් චන්ද්‍රයින් අතුරින් චන්ද්‍රයින් 17 ක් සෙනසුරු ග්‍රහයා භ්‍රමණය වෙන දිශාවෙන් පසුපසටත් චන්ද්‍රයින් 3 ක් සෙනසුරු ග්‍රහයා භ්‍රමණය වෙන දිශාවටත් ගමන් කරයි.  මෙලෙස සෙනසුරු ග්‍රහයා භ්‍රමණය වෙන දිශාවට ගමන් ගන්න චන්ද්‍රයින් තිදෙනාගෙන් දෙදෙනෙක්ට සෙනසුරු වටා ගමන් කිරීමට වසර දෙකක් ගත වෙන අතර අනෙක් පසුපසට ගමන් ගන්නා බොහොමයක් චන්ද්‍රයන්ට සහ සෙනසුරු දෙසට ගමන් ගන්නා චන්ද්‍රයන් අතුරෙන් එක චන්ද්‍රයෙකුට සෙනසුරු වටා ගමන් කිරීමට වසර තුනකට ආසන්න කාලයක් ගතවෙන බවයි දැනගන්නට ලැබෙන්නේ.