විදුලි මෝටර් රථ සඳහා විදුලිය කැවූ මාර්ග

2018-07-09


පහුගිය දවස් කීපයේ පෙට්‍රල් ඩීසල් ගැන ලොකුවටම කතා වුනානේ. තව අවුරුදු 50 ක් විතර යද්දී මේ ෆොසිල ඉන්ධන නැතිව යයි කියලා විද්‍යාඥයින් අනාවැකි පළ කරනවා. ඉතින් ඒ හින්දම ලෝකේ රටවල් විදුලියෙන් ගමන් කරන වාහන නිපදවන්න මේ දවස්වල හුඟක් උනන්දු වෙනවා. වාහනයේ බැටරිය චාර්ජ් කරගැනීම තමයි විදුලියෙන් ගමන් කරන වාහන පාවිච්චි කරන අය මූණ දෙන ලොකුම ගැටළුව වෙලා තියෙන්නේ. විදුලි මොටර් රථ භාවිතය ජනප්‍රිය කරවීම කෙරෙහි මූලිකත්වය අරන් කටයුතු කරන රටක් තමයි ස්වීඩනය. එයාලා විදුලි මොටර් රථ චාර්ජ් කරන්න අලුත්ම ක්‍රමයක් අත්හදා බලමින් ඉන්නවා. ඒ තමයි විදුලිය කැවූ මාර්ග. මෙතනදි එයාලා කරන්නේ විදුලිය ගමන් කරන ලෝහමය පටියක් මාර්ගයට කාවද්දලා මාර්ගය ඉදිකරන එකයි. එතනදි මාර්ගයේ ගමන් ගන්න විදුලි මොටර් රථ ස්වයන්ක්‍රීයව මාර්ගය එක්ක සම්බන්ධ වෙලා රථයේ බැටරිය ආරොපණය කරගන්නවා. ඉතින් ඒ නිසා විද්යුත් කාර් රථ පාවිච්චි කරන අයට බැටරියේ ආරොපණ තත්ත්වය ගැන හිත හිත ගමන් කරන්න වෙලා තියෙන ගැටළුව විසඳගන්න පුළුවන් වෙනවා. 2030 වෙද්දි විදුලියෙන් ගමන් කරන වාහන පමණක් පාවිච්චි කරන රටක් බවට පත් කරන එක තමයි ස්විඩනයේ බලාපොරොත්තුව වෙලා තියෙන්නේ.