ඩයනා කුමරියගේ ප්‍රතිමාවක් ඉදි කරන්නට අණ දුන් කුමාරවරු.

2020-09-02


   වේල්ස් හි ආදිපාදීවරිය ලෙසින් හැඳින් වූ ලොවක් ආදරය කල ඩයනා  කුමරිය ගේ ප්‍රතිමාවක් ඉදි කිරීමට කටයුතු යොදා ඇති බව  කෙන්සින්ටන් මාලිගාව විසින් නිවේදනයක් පසුගියදා නිකුත් කර තිබේ. මේ ප්‍රතිමාව ඉදි කිරීම සිදුවන්නේ විලියම් සහ හැරී කුමාරවරුන්ගේ නියමය අනුවයි. 2021 වසරේ ජූලි මස 01 වෙනිදා මෙම ප්‍රතිමාව කෙන්සින්ටන් මාලිගාව ඉදිරිපිට උද්‍යානයේ ස්ථාන ගත කිරීම සැලසුම් කර තිබෙනවා.  කුමාරවරුන් මේ නියමය ඉදිරිපත් කර ඇත්තේ සිය මවගේ 20 වන අනුස්මරණ දිනයේදී විවෘත කිරීම උදෙසා වුවද එහි නිර්මාණ කටයුතු ප්‍රමාද වී තිබෙනවා. මේ ප්‍රතිමාව නිර්මාණය කිරීම පැවරී ඇත්තේ Ian – Rank Broadley නමින් හැඳින්වෙන නිර්මාණ කරුවෙකුටයි. ඩයනා කුමරිය සිහි වීම පිණිස ලන්ඩනයේ ඉදි කර ඇති ඩයනා අනුස්මරණ ක්‍රීඩා පිටිය, ඩයනා අනුස්මරණ අඩි පාර මෙන්ම කෙන්සින්ටන් මාලිඟාව ඉදිරිපිට ඇති වයිට් ගාඩ්න් නමින් හැඳින්වෙන උද්‍යානයද ඩයනා කුමරිය වෙනුවෙන් කරන ලද ඉදිකිරීම් වන අතර ඒ අතරට ඉදිරියේදී මෙම ප්‍රතිමාවද එක්වනු ඇති.