අර්ජුන කමලනාත් සමඟ හිමායා බණ්ඩාර

අර්ජුන කමලනාත් කියන්නේ ජනප්‍රිය රංගන ශිල්පියෙක් ඒ වගේම විවිධ චිත්‍රපට තුලින් වරෙක අධ්‍යක්ෂකවරයෙක් විදියටත් මුණගැහෙනවා මේ දිනවල තිරගත කෙරෙන ඝරසර්ප චිත්‍රපටයේ ඔහු නිෂ්පාදක වරයායි. හිමායා බණ්ඩාර දෙවෙනි ඉනිම ටීචර් කිව්වම තමයි කවුරුත් දන්නේ. ඉතින් අපි හිතුවා මේ දෙන්නට පොඩ්ඩක් කතා කරන්න ඉඩ දුන්නොත් හොඳයි කියලා බලමු එයාලා මොනවද කතා කරන්නේ කියලා.