දිමංක වෙල්ලාලගේ සහ මධු මාධව අරවින්ද

දිමංක වෙල්ලාලගේ කියන්නේ නව පරපුරේ ජනප්‍රිය ගායන ශිල්පියෙක් ඒ වගේම මධු මාධව අරවින්ද කියන්නේ කාලෙන් කාලෙට පුවත් මවන ජනප්‍රිය ගායකයෙක් රංගන ශිල්පියෙක් , නිවේදකයෙක් වගේම දේශපාලන චරිතයක්. ඉතින් මේ ගායන ක්ෂේත්‍රය ගැන ඔවුන් දකින දේ ගැන කතා කරන්න අපි ඔවුන්ව එක තැනකට එකතු කරගත්තා.