කෞෂි පෙරේරා සමඟ පොඩ්ඩා

මේ දිනවල අන්තර්ජාලය පුරා කතාබහට ලක්වෙන චරිත දෙකක් තමයි කෞෂි සහ පොඩ්ඩා කියන්නේ. පහුගිය දවස් වල ගොඩ දෙනෙක් අමනාපෙන් කතා කරපු ෆිල්ටි ගේ මල්ලි වීඩියෝ එකේ මේ දෙන්නම රංගනයෙන් එකතු වුනා. ඉතින් අපිට හිතුන අපේ තකට තක වැඩසටහනට මේ දෙන්නව සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ කියලා. බලමු මේ දෙන්නා මොනවද කතාබහ කරන්නේ කියලා.